Deco on lyhenne Decorative friendship bookista. Tämän usein käsin tehdyn vihkosen ajatuksena on, että se kiertää osallistujalta toiselle, kunnes vihkosen jokainen sivu on koristeltu. Jokainen osallistuja koristelee yhden sivun, joissain decoissa tilaa on varattu kaksi sivua yhdelle osallistujalle.

Decon aloittaja tekee vihkon ja päättää decon teeman, jonka mukaan sivut koristellaan. Myös teemattomia decoja on olemassa. Aloittaja koristelee ainakin vihkon kannen ja tekee joskus oman sivun ensimmäiseksi. Aloittaja voi tehdä decon itselleen tai omistaa sen jollekin toiselle. Aloittaja lähettää decon eteenpäin seuraavalle osallistujalle, joka koristelee sivun ja lähettää decon taas eteenpäin. Viimeisen sivun koristelija lähettää decon takaisin aloittajalle tai decon omistajaksi merkitylle ihmiselle.

Decojen vaihtelua sanotaan swappaamiseksi. Vaihto on nimeltään swappi ja se voi sisältää kokonaisen kuorellisen näitä vihkoja. Decoja vaihtavat swapparit, jotka ovat yleensä sopineet keskenään, kenen kanssa näitä decoja vaihtavat

Teksti kopioitu Hiekkaoliivin sivuilta.